To pravé místo pro Vaši nemovitost

IRK spol. s r.o. je stabilní firma se zkušenými zaměstnanci zabývající se správou nemovitostí od r. 1997

foto_barak

Kompletní správa nemovitostí

Provádíme správu nemovitostí:

 • zajišťujeme odbornou technickou pomoc při opravách a rekonstrukcích, stavební dozor
 • zajišťujeme právní služby
 • zajišťujeme úklid společných prostor v domě, popř. dezinfekci – dezinsekci - deratizaci společných prostor
 • připravujeme podklady a zajišťujeme dotace
 • zajišťujeme odstranění havárií - nejnutnější zásahy na základě oznámení kteréhokoliv člena společenství, či na základě vlastního zjištění
 • provádíme pravidelné revize, kontroly, odborné prohlídky, zkoušky technických zařízení a konstrukčních prvků (týká se výtahů, komínů, rozvodů plynu, elektřiny, hydrantů apod.)
 • vyhotovujeme plán údržby (spolu se statutárními zástupci společenství), oprav, případné rekonstrukce a modernizace
 • vedeme dokumentaci stavebně-technického stavu nemovitosti

Vedeme účetnictví

 • vedeme podvojné účetnictví - pro společenství jako samostatnou účetní jednotku - evidujeme přijaté a vydané faktury, pokladní doklady, výpisy z účtů, atd. - Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát zasíláme na obchodní rejstřík.
 • zajišťujeme služby spojené s užíváním jednotek - jejich dodávku a distribuci včetně vyhodnocení dodaných odečtů měřidel jednotek
 • navrhujeme předpisy úhrad záloh na služby a příspěvky do fondu oprav pro jednotky a jejich vlastníky, dle skutečných stavů z minulých let
 • provádíme úhrady záloh dodavatelům za služby (studená voda, teplo, teplá užitková voda, společná elektřina, odpad apod.)
 • vedeme podrobnou evidenci plateb členů společenství (do fondu oprav a zálohy na služby) a zároveň provádíme pravidelnou kontrolu těchto plateb
 • vymáháme pohledávky při osobním jednání, dále i formou písemných upomínek
 • oznamujeme výboru společenství dlužníky a zajišťujeme další vymáhání pohledávky (právní služby), dle rozhodnutí společenství
 • vedeme evidenci osob užívajících byty
 • vyúčtování za uplynulý kalendářní rok přijaté zálohy a skutečné náklady na služby pro jednotky a na opravy, udržování a provoz společných částí domu a pozemku, souhrn vyúčtování je konečným podkladem pro zpracování účetní závěrky
 • zajišťujeme SIPO - pokud společenství vlastníků uzavřelo Smlouvu o obstarání inkasa s Českou poštou Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO), zajišťujeme plnění povinností a výkon práv ze smlouvy vyplývajících.
 • Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.

Klientům nabízíme

Správu nemovitostí provádíme od r. 1997. Během této doby se nám podařilo rozšířit počet spokojených klientů.

Správu nemovitostí provádíme na základě Smlouvy o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví.

Správu nemovitostí provádíme na základě Smlouvy o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví.

Veškeré služby provádíme jen v rozsahu, způsobem a v termínech dle příslušných zákonů.
V případě vzniku odpovědnosti za škodu v souvislosti s naší činností – správce máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.
Jednat s Vámi budou zkušení a ochotní zaměstnanci.

S Vašimi dotazy se na nás obraťte, nabídneme Vám služby šité na míru.

Naším prioritním cílem je spokojený klient.

Kontaktujte nás

IRK spol. s r. o., Správa nemovitostí

Havlíčkova 12
544 01 Dvůr Králové nad Labem

​IČO: 64792889
DIČ: CZ 64792889
Telefon: 499 621 091
E-mail: irk@irkdk.cz
Datová schránka: wcnn6ai

Hodiny pro veřejnost
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 14:00

Ing. Šárka Puschmannová
JEDNATEL SPOLEČNOSTI

tel: +420 499 621 091
E-mail: puschmannova@irkdk.cz

Zdeňka Pfaffová
ÚČETNÍ
tel: +420 499 621 091
E-mail: pfaffova@irkdk.cz
Jiří Breuer
TECHNIK
tel: +420 499 621 091
mobil: +420 770 149 940
E-mail: breuer@irkdk.cz